Ministerul Sănătăţii – conferinţă de presă Ion Bazac

ion bazac

Ion Bazac, 2009:

…contextul economico-social special în care trăim. Practic până la 1 aprilie 2009 politica de preţ a medicamentelor în România avea 4 mari probleme. Un paralelism legislativ între reglementările Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind politica de stabilire a preţurilor. Reglementări ambigue şi netransparente, cote diferenţiate de adaos pentru medicamentele produse în România şi pentru cele importate şi discriminarea producătorilor români de medicamente. Preţul medicamentelor era calculat la un curs de schimb de 3,32 RON la 1 euro, cu totul neadecvat pentru anul 2009. Noua politică a medicamentului, aşa cum am gândit-o, are ca obiectiv strategic creşterea accesului pacienţilor la tratamente moderne la preţuri accesibile. Practic, am întreprins 3 măsuri. În primul rând, începând de astăzi, 1 aprilie, se modifică preţurile medicamentelor, adică scad. Şi repet acest lucru, în medie preţurile în România vor scădea cu 10%. În al doilea rând, prin amendarea contractului cadru privind acordarea asistenţei medicale în anul 2009, am realizat prescrierea medicamentelor pe denumirea comună internaţională şi se aplică începând de astăzi, 1 aprilie. Şi în al doilea rând, înlesnirea accesului la tratament a pensionarilor prin compensarea a 90% care a intrat în vigoare începând cu data de 1 martie. Şi poate nu în ultimul rând, în Ministerul Sănătăţii am înfiinţat o structură numită Direcţie Generală de Strategii şi Politica Medicamentului, având rol în monitorizarea şi reglementarea pieţii farmaceutice în conformitate cu normele UE. Noua politică a medicamentului cuprinde 3 măsuri importante. Le-am spus de multe ori, dar vă rog să-mi permiteţi să le repet. Încurajarea prescripţiei generice pe bază de denumire comună internaţională – este activă începând de astăzi. Practic prescrierea pe denumirea comercială, aşa cum se întâmpla până acum, a determinat în anul 2008 scăderea consumului de generice cu 2% şi creşterea consumului de originale cu peste 26%, deci de medicamente scumpe. Introducerea actualului sistem va creşte consumul de generice mai ieftine în locul celor scumpe. Stabilirea preţului la nivel minim european şi alinierea tuturor excepţiilor, utilizând ca referinţă 12 ţări în care preţul medicamentelor este cel mai mic în UE, iar preţul aprobat este preţul cel mai mic identificat din coşul celor 12. Şi eliminarea discrepanţelor din piaţă prin actualizarea preţurilor la medicamentele din producţia internă la aceleaşi condiţii cu cele din import. Şi mai ales alinierea la normele europene privind concurenţa. Trebuie să precizez că preţurile la medicamentele româneşti vor creşte în medie cu 0,99 RON. Dar medicamentele româneşti reprezintă doar 25% din totalul medicamentelor înregistrate în catalogul naţional al medicamentelor, pe de o parte. Iar pe de altă parte, costurile medicamentelor româneşti se înscriu în plaja 0 – 50 RON. Introducerea acestor măsuri are două importante avantaje. În primul rând, medicamentele româneşti încep să se găsească pe piaţă. În al doilea rând, medicamentele româneşti, producătorii români vor fi stimulaţi să vândă medicamente româneşti. Iar interesul nostru este ca cele 38 de fabrici producătoare de medicamente în România să funcţioneze, pentru că sunt plătitoare de TVA şi de impozite statului român. Principiile care stau la baza calculării preţurilor sunt 5. Preţul la un curs unic luat în considerare la adoptarea bugetului naţional, calcularea tuturor preţurilor în lei inclusiv la producători, recalcularea anuală a preţului care determină o predictibilitate în afacerea producătorilor de medicamente, revizuirea cotelor de adaos pe întreg lanţul de distribuţie şi eliminarea discrepanţelor între producătorii români şi producătorii străini cu efect imediat în stimularea consumului de medicamente la preţuri scăzute. Şi nu în ultimul rând, parteneriat cu industria farmaceutică şi introducerea contractelor cost-volum pentru programele naţionale de sănătate. Practic, preţul plătit de achizitor este corelat cu un anume volum. Şi pe măsură ce volumul creşte preţul scade. Sigur, programul social de compensare a medicamentelor pentru pensionari, care este parte din programul de măsuri anticriză pe care îl cunoaştem cu toţii. Aş vrea să vă prezint efectele preconizate. Avem 3 liste de medicamente. Lista A, în care medicamentele sunt compensate 90%, cuprinde 156 de denumiri comune internaţionale corespunzând la 1460 de denumiri comerciale. Avem 3 categorii de medicamente. În primul rând medicamentele pentru tratamentul afecţiunilor cardio-vasculare. Şi avem o serie de reduceri pe care le vedeţi. Nitroglicerinele, anti-hipertensivele: Enalaprilul, hipocolesteromiantele. La fiecare dintre ele vedeţi reducerile statistice aşa cum sunt ele în acest moment în … Sigur că intervalele de reducere rezultă în funcţie de denumirea comercială a fiecărui … Puteţi vedea mai concret pe acest tabel în partea dreapta, exact, care sunt variaţiile de preţ. Preţul începând de la 1 aprilie, preţul de vânzare cu amănuntul, deci preţul medicamentelor din farmacie. Şi preţul înainte de 1 aprilie. Pentru fiecare dintre aceste categorii de medicamente sunt reduceri semnificative. Acelaşi lucru îl putem constata şi la antibiotice. Şi cel mai exemplu este cunoscutul augmentin, combinaţia de amoxicilină cu acid cavulanic este al doilea medicament folosit în România ca volum. Unde scăderile de preţ, le vedeţi, sunt de până la 48,5%. Sigur că avem scăderi de preţ şi la antiinflamatoare nesteroidiene, cunoscutul Diclofenac sau Voltaren. Meloxicamuri care au iarăşi scăderi semnificative. Din nou veţi vedea pe acest tabel diferenţa de preţ între medicamentele, costul la 1 aprilie şi costul până la 1 aprilie şi costul începând de astăzi, 1 aprilie. Variaţiile de preţ de vânzare cu amănuntul sunt, iarăşi, semnificative.. Practic efectele preconizate: creşterea masivă a consumului de generice ieftine. Până la această reglementare de preţ, genericele, au fost situaţii în care genericele apărute pe piaţă la scurt timp după expirarea patentelor medicamentelor originale au înregistrat în multe cazuri preţuri mai mari decât medicamentul original. Prin măsura luată, stabilirea limitei maxime pentru preţul primului generic introdus pe piaţă în raport cu preţul medicamentului original, deci nu mai mult de 65%, această situaţie nu se va mai întâmpla. Pentru lista B. Lista B este lista în care avem compensare 50% sau 90% pentru pensionarii cu venituri până la 600 de lei. Pe această listă avem 260 de denumiri comune internaţionale corespunzând la 650 de denumiri comerciale. Practic avem 5 categorii de patologii: Antihipertensivele de ultimă generaţie şi, mă rog, … cele mai importante. La fiecare dintre ele veţi constatata că în conformitate cu statisticile pe care le-am extras în cursul serii de ieri pentru fiecare dintre aceste categorii de medicamente există reduceri considerabile. Şi, din nou, veţi vedea preţul de vânzare cu amănuntul înainte de 1 aprilie şi preţul de vânzare cu amănuntul începând de astăzi. Există, în continuare, reduceri esenţiale. De asemenea, pentru alte categorii de medicamente din lista B. Medicaţia pentru tratamentul infertilităţii – constatăm o scădere de până la 29 RON. Antiinflamatoarele – o scădere a preţului de până la 29%. Medicaţia pentru tratamentul osteoporozei – scăderi de preţ până la 24%. Medicaţia antiasmatică – scăderi de preţ până la 15%. Şi din nou am scos, statistic, vedeţi diferenţele. Sigur că de data aceasta pentru că discutăm de grupe terapeutice în care medicamentele sunt mai scumpe sunt reducerile mai mici, dar preţurile sunt într-adevăr semnificative şi cred că puteţi vedea variaţia în RON care este extrem de mare. La lista B avem practic cele mai importante reduceri de preţ. Şi cea mai mare pe care am identificat-o este un hormon pentru infertilitate în care variaţia este de 679 de lei. Efectele preconizate pentru lista C. Trebuie să spun că aceste efecte se regăsesc în bugetul Ministerului Sănătăţii şi în bugetul Fondului de Asigurări Sociale de Sănătate pentru că în lista C sunt medicamentele compensate 100% în programele naţionale de sănătate. Practic în tratamentul hepatitei produse ca Epoetina înregistrează scăderi de preţ care merg până la 38%. Asta înseamnă în condiţiile în care pacientul nu vede aceste modificări de preţ, medicamentele fiind 100% compensate, că practic noi vom putea trata cu 38% mai mulţi pacienţi de hepatită. Preţul interferonului scade cu până la 26%. La fel şi în tratamentul bolilor psihice. Olanzapina are o scădere de preţ de până la 15% şi amilsupridul are o scădere de preţ de 43,5%. Practic bugetul alocat programelor naţionale de sănătate creşte indirect prin toate aceste reduceri de preţuri. Şi veţi constata din nou statistic variaţiile în RON, mai ales, sunt într-adevăr esenţiale. Am aici un grafic cu analiza comparativă a primelor 10 produse din punct de vedere al consumului. Sunt primele 10 produse cele mai vândute în România ca volum. Şi constatăm statistic că avem o reducere în medie de 13% a preţului la aceste medicamente. De asemenea, cred că următorul grafic este cel mai sugestiv privind scăderile de preţuri pe grupe terapeutice. Veţi constatata că cea mai mare scădere de preţ se referă la grupele terapeutice, la bolile cardiovasculare – 34%. Apoi bolile sistemului nervos central – 22%. 16% la antibiotice, 9% la sânge şi organe hematopoetice gen albumină şi Factor 8, 7% la afecţiunile tubului digestiv şi, sigur, 12% sunt reducerile la alte categorii de medicamente.